تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه abjure به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه abjure به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه abjure، معنی کلمه abjure به انگلیسی، تعریف کلمه abjure به انگلیسی، مترادف abjure و متضاد abjure، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه abjure و معنی نزدیک و معنی دور abjure را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Abjure means to swear off, and it applies to something you once believed. You can abjure a religious faith, you can abjure your love of another person, and you can abjure the practice of using excessive force in interrogation.
Abjure is a more dramatic way to declare your rejection of something you once felt or believed. When you see its Latin roots, it makes sense: from ab- (meaning “away”) and jurare (“to swear”). When you abjure something, you swear it away and dissociate yourself with it. You might abjure the field of astrology after receiving a bad fortune, or you might abjure marriage after a bitter divorce.
Definitions of abjure

1

v formally reject or disavow a formerly held belief, usually under pressure

“She abjured her beliefs”
Synonyms:
forswear, recant, resile, retract
Type of:
disown, renounce, repudiate

cast off

جمله انگلیسی با abjure

حفظ لغت abjure به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه abjure به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت abjure را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت abjure با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با abjure را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی abjure در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه abjure، مشاهده جمله با abjure، انواع اصطلاح با abjure، ضرب المثل با abjure، ریشه کلمه abjure و تاریخچه پیدایش کلمه abjure را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه abjure مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی