تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه white cedar به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه white cedar به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه white cedar، معنی کلمه white cedar به انگلیسی، تعریف کلمه white cedar به انگلیسی، مترادف white cedar و متضاد white cedar، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه white cedar و معنی نزدیک و معنی دور white cedar را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of white cedar

1

n slow-growing medium-sized cedar of east coast of the United States; resembles American arborvitae

Synonyms:
Atlantic white cedar, Chamaecyparis thyoides, coast white cedar, southern white cedar, white cypress
Type of:
cedar, cedar tree

any of numerous trees of the family Cupressaceae that resemble cedars

n small evergreen of eastern North America having tiny scalelike leaves on flattened branchlets

Synonyms:
American arborvitae, Thuja occidentalis, northern white cedar
Type of:
arborvitae

any of several Asian and North American conifers of the genera Thuja and Thujopsis

جمله انگلیسی با white cedar

حفظ لغت white cedar به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه white cedar به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت white cedar را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت white cedar با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با white cedar را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی white cedar در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه white cedar، مشاهده جمله با white cedar، انواع اصطلاح با white cedar، ضرب المثل با white cedar، ریشه کلمه white cedar و تاریخچه پیدایش کلمه white cedar را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه white cedar مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی