تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه sociable به انگلیسی

ریشه کلمه sociable، معنی کلمه sociable به انگلیسی، تعریف کلمه sociable به انگلیسی، مترادف sociable، متضاد sociable، مشابه انگلیسی کلمه sociable

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه sociable به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه sociable، معنی کلمه sociable به انگلیسی، تعریف کلمه sociable به انگلیسی، مترادف sociable و متضاد sociable، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه sociable و معنی نزدیک و معنی دور sociable را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When you’re sociable, you’re willing to talk and be friendly with other people. At a party, it’s a good idea to be sociable and make new friends rather than standing off in a corner by yourself.
Sociable comes from the Latin sociabilis meaning “close, intimate.” When you are sociable with others, you invite them to get close to you by being friendly and pleasant. When a place or group of people is friendly and inviting, it can be described as sociable. Certain small towns are known to be friendly and sociable.
Definitions of sociable

1

adj inclined to or conducive to companionship with others

“a sociable occasion”
“enjoyed a sociable chat”
“a sociable conversation”
“Americans are sociable and gregarious”
Synonyms:
friendly
characteristic of or befitting a friend
extraversive, extroversive
directed outward; marked by interest in others or concerned with external reality
social
living together or enjoying life in communities or organized groups
clubable, clubbable
inclined to club together
clubbish, clubby
effusively sociable
companionable
suggestive of companionship
convivial, good-time
occupied with or fond of the pleasures of good company
extroverted, forthcoming, outgoing
at ease in talking to others
social
composed of sociable people or formed for the purpose of sociability
Antonyms:
unsociable
not inclined to society or companionship
unfriendly
not disposed to friendship or friendliness
unsocial
not seeking or given to association; being or living without companions
antisocial
shunning contact with others
ungregarious
not disposed to seek company
show more antonyms…

adj friendly and pleasant

“a sociable gathering”
Synonyms:
congenial
suitable to your needs

n a party of people assembled to promote sociability and communal activity

Synonyms:
mixer, social
Type of:
party
a group of people gathered together for pleasure

جمله انگلیسی با sociable

حفظ لغت sociable به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه sociable به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت sociable را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت sociable با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با sociable را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی sociable در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه sociable، مشاهده جمله با sociable، انواع اصطلاح با sociable، ضرب المثل با sociable، ریشه کلمه sociable و تاریخچه پیدایش کلمه sociable را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه sociable مشاهده نمائید: