تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه numerical به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه numerical به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه numerical، معنی کلمه numerical به انگلیسی، تعریف کلمه numerical به انگلیسی، مترادف numerical و متضاد numerical، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه numerical و معنی نزدیک و معنی دور numerical را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Anything numerical is related to numbers or can be expressed in numbers. Your height is a numerical concept, but your love for your friends is not.
You will learn many numerical concepts in math class: anything that has to do with numbers in any way can be referred to as numerical. Mathematicians deal with numerical issues, but poets do not — unless they’re counting syllables, which is numerical because it involves numbers. Some people are better with numerical concepts than others — like accountants, statisticians, and math teachers.
Definitions of numerical

1

adj of or relating to or denoting numbers

Synonyms:
numeral, numeric

adj relating to or having ability to think in or work with numbers

“tests for rating numerical aptitude”
Synonyms:
mathematical
Antonyms:
verbal

relating to or having facility in the use of words

adj measured or expressed in numbers

numerical value”
“the numerical superiority of the enemy”
Synonyms:
numeric
quantitative

expressible as a quantity or relating to or susceptible of measurement

جمله انگلیسی با numerical

حفظ لغت numerical به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه numerical به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت numerical را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت numerical با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با numerical را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی numerical در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه numerical، مشاهده جمله با numerical، انواع اصطلاح با numerical، ضرب المثل با numerical، ریشه کلمه numerical و تاریخچه پیدایش کلمه numerical را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه numerical مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی