تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه incense به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه incense به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه incense، معنی کلمه incense به انگلیسی، تعریف کلمه incense به انگلیسی، مترادف incense و متضاد incense، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه incense و معنی نزدیک و معنی دور incense را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Incense means both “to make angry” and a stick that burns slowly and emits a strong smell. If your new college roommate burns incense in your tiny dorm room, you might get incensed and storm out.
How can a word that means a substance that is burned for its sweet odor come to mean “make very angry”? Both have to do with the idea of burning, and the Latin root incendere, “to set on fire.” A stick of incense must be lit, or set on fire to release its smell. When you are incensed by something, such as your teacher slamming you with homework on the night of the prom, you feel like you are burning with anger.

Primary Meanings of incense

1.
v
make furious
2.
nv
a substance that produces a fragrant odor when burned
perfume especially with a censer
Full Definitions of incense

1

v make furious

Synonyms:
exasperate, infuriate
Type of:
anger

make angry

2

n a substance that produces a fragrant odor when burned

Types:
joss stick

a slender stick of incense burned before a joss by the Chinese
Type of:
chemical compound, compound

(chemistry) a substance formed by chemical union of two or more elements or ingredients in definite proportion by weight

n the pleasing scent produced when incense is burned

incense filled the room”
Type of:
aroma, fragrance, perfume, scent

a distinctive odor that is pleasant

v perfume especially with a censer

Synonyms:
cense, thurify
Type of:
odorize, odourise, scent

cause to smell or be smelly

جمله انگلیسی با incense

حفظ لغت incense به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه incense به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت incense را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت incense با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با incense را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی incense در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه incense، مشاهده جمله با incense، انواع اصطلاح با incense، ضرب المثل با incense، ریشه کلمه incense و تاریخچه پیدایش کلمه incense را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه incense مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی