تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه facetious به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه facetious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه facetious، معنی کلمه facetious به انگلیسی، تعریف کلمه facetious به انگلیسی، مترادف facetious و متضاد facetious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه facetious و معنی نزدیک و معنی دور facetious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If someone is being facetious they’re being playful with an edge. A knock-knock joke isn’t facetious, but if you call it the most advanced form of comedy, you’re probably being facetious.
The word facetious comes from the French facétie for “joke,” and has come to describe a joke with a little drop of sarcasm. It used to imply “funny and witty,” as in, “Oh what a facetious chap!” But now it has taken on a darker tone, like a joke that’s not quite appropriate. Whether appreciated or not, facetious things are not for real.
Definitions of facetious

1

adj cleverly amusing in tone

facetious remarks”
Synonyms:
bantering, tongue-in-cheek
humorous, humourous

full of or characterized by humor


جمله انگلیسی با facetious

حفظ لغت facetious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه facetious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت facetious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت facetious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با facetious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی facetious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه facetious، مشاهده جمله با facetious، انواع اصطلاح با facetious، ضرب المثل با facetious، ریشه کلمه facetious و تاریخچه پیدایش کلمه facetious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه facetious مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی