تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Eusebius of Caesarea به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Eusebius of Caesarea به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه Eusebius of Caesarea، معنی کلمه Eusebius of Caesarea به انگلیسی، تعریف کلمه Eusebius of Caesarea به انگلیسی، مترادف Eusebius of Caesarea و متضاد Eusebius of Caesarea، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه Eusebius of Caesarea و معنی نزدیک و معنی دور Eusebius of Caesarea را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of Eusebius of Caesarea

1

n Christian bishop of Caesarea in Palestine; a church historian and a leading early Christian exegete (circa 270-340)

Synonyms:
Eusebius
Example of:
bishop

a senior member of the Christian clergy having spiritual and administrative authority; appointed in Christian churches to oversee priests or ministers; considered in some churches to be successors of the twelve Apostles of Christ
historian, historiographer

a person who is an authority on history and who studies it and writes about it

جمله انگلیسی با Eusebius of Caesarea

حفظ لغت Eusebius of Caesarea به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه Eusebius of Caesarea به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت Eusebius of Caesarea را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت Eusebius of Caesarea با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با Eusebius of Caesarea را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی Eusebius of Caesarea در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه Eusebius of Caesarea، مشاهده جمله با Eusebius of Caesarea، انواع اصطلاح با Eusebius of Caesarea، ضرب المثل با Eusebius of Caesarea، ریشه کلمه Eusebius of Caesarea و تاریخچه پیدایش کلمه Eusebius of Caesarea را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه Eusebius of Caesarea مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی