تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه altruism به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه altruism به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه altruism، معنی کلمه altruism به انگلیسی، تعریف کلمه altruism به انگلیسی، مترادف altruism و متضاد altruism، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه altruism و معنی نزدیک و معنی دور altruism را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you see a stranger getting beaten up on the playground and you rush in to rescue them, you have done something unselfish to help another person, otherwise known as an act of altruism.
Use the noun altruism to refer to feelings or actions that show an unselfish concern for other people. In science, altruism refers to animal behavior that could be harmful to the animal itself but that contributes to the survival of the animal group. It’s related to the adjective altruistic. Someone known for their altruism is an altruist.
Definitions of altruism

1

n the quality of unselfish concern for the welfare of others

Synonyms:
selflessness
Antonyms:
egocentrism, egoism, self-centeredness, self-concern, self-interest

concern for your own interests and welfare
Type of:
unselfishness

the quality of not putting yourself first but being willing to give your time or money or effort etc. for others


جمله انگلیسی با altruism

حفظ لغت altruism به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه altruism به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت altruism را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت altruism با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با altruism را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی altruism در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه altruism، مشاهده جمله با altruism، انواع اصطلاح با altruism، ضرب المثل با altruism، ریشه کلمه altruism و تاریخچه پیدایش کلمه altruism را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه altruism مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی