تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه aesthete به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه aesthete به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه aesthete، معنی کلمه aesthete به انگلیسی، تعریف کلمه aesthete به انگلیسی، مترادف aesthete و متضاد aesthete، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه aesthete و معنی نزدیک و معنی دور aesthete را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Someone who claims to be concerned only with matters of art and beauty is known as an aesthete. Depending on the way he goes about it, he might also be known as a snob.
The Greeks considered an aisthētḗs as “one who feels.” It’s from this idea of emotional sensitivity that the word aesthete came about in the late 19th Century as a noun for someone who greatly appreciates beauty and the arts. An aesthete doesn’t have to be wealthy or highly educated. You can be a hotel maid who stops cleaning to absorb a strain of Beethoven and be as much an aesthete as the poet who writes about the splendor of a leaf.
Definitions of aesthete

1

n one who professes great sensitivity to the beauty of art and nature

Synonyms:
esthete
Type of:
cognoscente, connoisseur

an expert able to appreciate a field; especially in the fine arts

جمله انگلیسی با aesthete

حفظ لغت aesthete به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه aesthete به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت aesthete را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت aesthete با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با aesthete را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی aesthete در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه aesthete، مشاهده جمله با aesthete، انواع اصطلاح با aesthete، ضرب المثل با aesthete، ریشه کلمه aesthete و تاریخچه پیدایش کلمه aesthete را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه aesthete مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی