تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه advisor به انگلیسی

ریشه کلمه advisor، معنی کلمه advisor به انگلیسی، تعریف کلمه advisor به انگلیسی، مترادف advisor، متضاد advisor، مشابه انگلیسی کلمه advisor

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه advisor به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه advisor، معنی کلمه advisor به انگلیسی، تعریف کلمه advisor به انگلیسی، مترادف advisor و متضاد advisor، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه advisor و معنی نزدیک و معنی دور advisor را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

An advisor is a person who gives advice or leads a group, like an advisor to the school yearbook club, guiding its members in putting together the pages, but not doing the work for them.
There are many situations in life when you may choose to seek the guidance of an advisor: a financial advisor can help you figure out what to do with all your money when you win the lottery, a tax advisor can help you pay the taxes on that money, a career advisor can counsel you in figuring out your dream job now that money is no object, and a travel advisor can help you decide where to spend vacation.
Definitions of advisor

1

n an expert who gives advice

“the United States sent military advisors to Guatemala”
Synonyms:
adviser, consultant
Examples:
Nestor
(Greek mythology) a wise old counselor to the Greeks at Troy
Grigori Efimovich Rasputin
Siberian peasant monk who was religious advisor in the court of Nicholas II; was assassinated by Russian noblemen who feared that his debauchery would weaken the monarchy (1872-1916)
Types:
show 15 types…
hide 15 types…
amicus curiae, friend of the court
an adviser to the court on some matter of law who is not a party to the case; usually someone who wants to influence the outcome of a lawsuit involving matters of wide public interest
backroom boy, brain truster
an expert adviser involved in making important decisions but usually lacking official status
beauty consultant
someone who gives you advice about your personal appearance
counsellor, counselor
someone who gives advice about problems
agricultural agent, county agent, extension agent
an advisor employed by the government to assist people in rural areas with methods of farming and home economics
fashion consultant, fashionmonger
someone who advises you about fashionable clothing
investment adviser, investment advisor
someone who advises others how to invest their money
management consultant
adviser to business about efficient management practices
media consultant, media guru
someone who advises about the use of communication media
military adviser, military advisor
a military officer who serves as an adviser to the troops of an allied nation
security consultant
an adviser about alarm systems to prevent burglaries
starets
a religious adviser (not necessarily a priest) in the Eastern Orthodox Church
tipster, tout
one who sells advice about gambling or speculation (especially at the racetrack)
Dutch uncle
a counselor who admonishes frankly and sternly
racetrack tout
someone who offers advice about betting on horses (either to influence the odds or in the hope of sharing some of the winnings)
Type of:
authority
an expert whose views are taken as definitive

جمله انگلیسی با advisor

حفظ لغت advisor به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه advisor به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت advisor را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت advisor با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با advisor را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی advisor در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه advisor، مشاهده جمله با advisor، انواع اصطلاح با advisor، ضرب المثل با advisor، ریشه کلمه advisor و تاریخچه پیدایش کلمه advisor را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه advisor مشاهده نمائید: