تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه ad hoc به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه ad hoc به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه ad hoc، معنی کلمه ad hoc به انگلیسی، تعریف کلمه ad hoc به انگلیسی، مترادف ad hoc و متضاد ad hoc، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه ad hoc و معنی نزدیک و معنی دور ad hoc را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you call an ad hoc meeting of your knitting buddies, it means the meeting was formed for one particular reason — to knit. Anything ad hoc is either done for one specific purpose, or in an impromptu, last-minute way.
Ad hoc comes from the Latin words meaning “for this.” Often the term is used as a criticism, in the sense that something done ad hoc is done hastily and can be ill thought out, serving only to address a problem in the short term. Government programs are often described as ad hoc, for example. But the term can also imply a sense of ingenuity, of impromptu brilliance, or of something happily care-free and devoid of fuss. Like your ad hoc knitting event!

Primary Meanings of ad hoc

1.
adjadv
for or concerned with one specific purpose
for one specific case
2.
adj
often improvised or impromptu
Full Definitions of ad hoc

1

adj for or concerned with one specific purpose

“a coordinated policy instead of ad hoc decisions”
Synonyms:
specific

(sometimes followed by `to’) applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique

adv for one specific case

“they were appointed ad hoc

2

adj often improvised or impromptu

“an ad hoc committee meeting”
Synonyms:
unplanned

without apparent forethought or prompting or planning

جمله انگلیسی با ad hoc

حفظ لغت ad hoc به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه ad hoc به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت ad hoc را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت ad hoc با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با ad hoc را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی ad hoc در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه ad hoc، مشاهده جمله با ad hoc، انواع اصطلاح با ad hoc، ضرب المثل با ad hoc، ریشه کلمه ad hoc و تاریخچه پیدایش کلمه ad hoc را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه ad hoc مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه