تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه actually به انگلیسی

ریشه کلمه actually، معنی کلمه actually به انگلیسی، تعریف کلمه actually به انگلیسی، مترادف actually، متضاد actually، مشابه انگلیسی کلمه actually

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه actually به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه actually، معنی کلمه actually به انگلیسی، تعریف کلمه actually به انگلیسی، مترادف actually و متضاد actually، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه actually و معنی نزدیک و معنی دور actually را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

You might think your mom would be thrilled to open a birthday present and find a live rabbit, but actually that’s the last thing she’s hoping for. Actually is an adverb that means “really.”
Actually can be used two ways: first, as an adverb meaning “really.” You might say, “It’s hard to know which of these cookies will taste best without actually sampling them all.” The other way to use the word actually is to imply that your expectations have been proven wrong, that the opposite of what you thought is true. You could say, “The hotel room looked spotless, but actually it turned out to have bedbugs.”

Primary Meanings of actually

1.
adv
in actual fact
2.
adv
at the present moment
3.
adv
as a sentence modifier to add slight emphasis
Full Definitions of actually

1

adv in actual fact

“to be nominally but not actually independent”
“no one actually saw the shark”
“large meteorites actually come from the asteroid belt”
Synonyms:
really

adv used to imply that one would expect the fact to be the opposite of that stated; surprisingly

“you may actually be doing the right thing by walking out”
“she actually spoke Latin”
Synonyms:
in reality

2

adv at the present moment

“the transmission screen shows the picture that is actually on the air”

3

adv as a sentence modifier to add slight emphasis

actually, we all help clear up after a meal”
actually, I haven’t seen the film”
“I’m not all that surprised actually
“she hasn’t proved to be too satisfactory, actually

جمله انگلیسی با actually

حفظ لغت actually به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه actually به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت actually را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت actually با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با actually را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی actually در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه actually، مشاهده جمله با actually، انواع اصطلاح با actually، ضرب المثل با actually، ریشه کلمه actually و تاریخچه پیدایش کلمه actually را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه actually مشاهده نمائید: