تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه acrobatic به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه acrobatic به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه acrobatic، معنی کلمه acrobatic به انگلیسی، تعریف کلمه acrobatic به انگلیسی، مترادف acrobatic و متضاد acrobatic، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه acrobatic و معنی نزدیک و معنی دور acrobatic را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Acrobatic describes something that’s an amazing physical feat, especially if it involves agility and balance. An acrobatic dance routine might include back flips and handstands.
If you’re acrobatic, you’re good at gymnastics or physical circus tricks. A border collie might make a particularly acrobatic Frisbee catch, twisting and spinning in the air, and a little boy could perform acrobatic cartwheels across the living room. The adjective comes from acrobat, which in French — acrobate — means “tightrope walker,” from a Greek word, akrobates, “rope dancer,” related to akrobatos, “going on tip toe” or “climbing up high.”
Definitions of acrobatic

1

adj vigorously active

“an acrobatic dance”
Synonyms:
athletic, gymnastic
active

characterized by energetic activity

جمله انگلیسی با acrobatic

حفظ لغت acrobatic به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه acrobatic به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت acrobatic را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت acrobatic با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با acrobatic را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی acrobatic در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه acrobatic، مشاهده جمله با acrobatic، انواع اصطلاح با acrobatic، ضرب المثل با acrobatic، ریشه کلمه acrobatic و تاریخچه پیدایش کلمه acrobatic را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه acrobatic مشاهده نمائید:

فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی