دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Underdrain (2nd meaning) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Underdrain (2nd meaning) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Underdrain (2nd meaning) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Underdrain (2nd meaning) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Underdrain (2nd meaning)

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Pyrocatechol به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Pyrocatechol به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Pyrocatechol به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Pyrocatechol به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Pyrocatechol

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Interspersal به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Interspersal به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Interspersal به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Interspersal به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Interspersal

معنی و ترجمه کلمه انگلیسی condition of health به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی condition of health به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی condition of health به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی condition of health به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه condition of health