کالوکیشن های showrooms

کالوکیشن های Collocations with showrooms

همایند یا کالوکیشن های showrooms اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با showrooms می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای showrooms را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای showrooms شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه showrooms در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های showrooms را راحت تر از خود کلمه تکی showrooms به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی showrooms توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه showrooms نمائید.

تمام کالوکیشن های showrooms به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

showroom noun

ADJ.

car, furniture | electricity, gas
We chose a new cooker from the gas showroom.

VERB + SHOWROOM

go to, visit | open, set up

SHOWROOM + NOUN

door, window | condition
He managed to find a second-hand Ferrari in showroom condition.
| price | model
They took 10 per cent off the price of the computer as it was a showroom model.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های showrooms

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی showrooms به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی showrooms به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های showrooms سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های showrooms می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی