کالوکیشن های shoebill

کالوکیشن های Collocations with shoebill

همایند یا کالوکیشن های shoebill اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با shoebill می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای shoebill را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای shoebill شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه shoebill در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های shoebill را راحت تر از خود کلمه تکی shoebill به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی shoebill توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه shoebill نمائید.

تمام کالوکیشن های shoebill به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

shoe noun

ADJ.

clumpy, heavy, stout, strong, sturdy | light | comfortable, sensible | fashion | built-up, court, flat, flat-heeled, high-heeled, low-heeled, platform | buckled, lace-up | ballet, dancing, gym, outdoor, running, sports, tennis, training, walking

QUANT.

pair
a sturdy pair of walking shoes

VERB + SHOE

lace up, unlace | kick off, pull off | break in
to break in a new pair of shoes
| mend, reheel, repair, resole
I’ve had my shoes resoled.
| clean, polish, shine | scuff

SHOE + VERB

fit (sb) | pinch sth
The shoes, though elegant, pinched her feet terribly.

SHOE + NOUN

polish | size | shop | repair | leather | company, factory, maker, manufacturer | box

PHRASES

the heel/sole/toe of a shoe
> Special page at CLOTHES

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های shoebill

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی shoebill به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی shoebill به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های shoebill سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های shoebill می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی