کالوکیشن های scapegoats

کالوکیشن های Collocations with scapegoats

همایند یا کالوکیشن های scapegoats اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scapegoats می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scapegoats را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scapegoats شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scapegoats در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scapegoats را راحت تر از خود کلمه تکی scapegoats به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scapegoats توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scapegoats نمائید.

تمام کالوکیشن های scapegoats به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scapegoat noun

ADJ.

convenient, easy

VERB + SCAPEGOAT

make sb, use sb as
He has been made a scapegoat for the company’s failures.

PREP.

~ for
They are being made the scapegoats for all the ills of society.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scapegoats

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scapegoats به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scapegoats به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scapegoats سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scapegoats می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی