کالوکیشن های scamles

کالوکیشن های Collocations with scamles

همایند یا کالوکیشن های scamles اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scamles می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scamles را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scamles شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scamles در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scamles را راحت تر از خود کلمه تکی scamles به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scamles توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scamles نمائید.

تمام کالوکیشن های scamles به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scales noun

ADJ.

weighing | bathroom, kitchen

QUANT.

pair, set
a pair of kitchen scales

VERB + SCALES

put sth on/onto, weigh sth on | get on/onto, stand on, step on/onto | tip
At birth, she tipped the scales at a healthy 7lb 9oz.

PREP.

on the ~
I had a shock when I stood on the scales.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scamles

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scamles به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scamles به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scamles سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scamles می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی