کالوکیشن های scalers

کالوکیشن های Collocations with scalers

همایند یا کالوکیشن های scalers اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scalers می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scalers را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scalers شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scalers در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scalers را راحت تر از خود کلمه تکی scalers به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scalers توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scalers نمائید.

تمام کالوکیشن های scalers به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scales noun

ADJ.

weighing | bathroom, kitchen

QUANT.

pair, set
a pair of kitchen scales

VERB + SCALES

put sth on/onto, weigh sth on | get on/onto, stand on, step on/onto | tip
At birth, she tipped the scales at a healthy 7lb 9oz.

PREP.

on the ~
I had a shock when I stood on the scales.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scalers

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scalers به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scalers به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scalers سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scalers می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی