کالوکیشن های scaffoldings

کالوکیشن های Collocations with scaffoldings

همایند یا کالوکیشن های scaffoldings اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با scaffoldings می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای scaffoldings را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای scaffoldings شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه scaffoldings در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های scaffoldings را راحت تر از خود کلمه تکی scaffoldings به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی scaffoldings توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه scaffoldings نمائید.

تمام کالوکیشن های scaffoldings به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

scaffolding noun

QUANT.

piece

VERB + SCAFFOLDING

erect, put up | remove, take down | climb (up)

SCAFFOLDING + NOUN

pole

PREP.

on the ~
There are several builders working on the scaffolding.

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های scaffoldings

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی scaffoldings به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی scaffoldings به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های scaffoldings سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های scaffoldings می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی