کالوکیشن های savery

کالوکیشن های Collocations with savery

همایند یا کالوکیشن های savery اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با savery می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای savery را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای savery شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savery در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های savery را راحت تر از خود کلمه تکی savery به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی savery توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه savery نمائید.

تمام کالوکیشن های savery به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

saver noun

ADJ.

existing
Only children whose parents are existing savers may open an account.
| small
encouraging small savers to invest in UK companies

PREP.

~ with
savers with the United Bank

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های savery

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی savery به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی savery به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های savery سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های savery می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی