کالوکیشن های savers

کالوکیشن های Collocations with savers

همایند یا کالوکیشن های savers اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با savers می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای savers را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای savers شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savers در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های savers را راحت تر از خود کلمه تکی savers به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی savers توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه savers نمائید.

تمام کالوکیشن های savers به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

saver noun

ADJ.

existing
Only children whose parents are existing savers may open an account.
| small
encouraging small savers to invest in UK companies

PREP.

~ with
savers with the United Bank

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های savers

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی savers به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی savers به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های savers سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های savers می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی