کالوکیشن های saver

کالوکیشن های Collocations with saver

همایند یا کالوکیشن های saver اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با saver می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای saver را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای saver شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه saver در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های saver را راحت تر از خود کلمه تکی saver به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی saver توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه saver نمائید.

تمام کالوکیشن های saver به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

saver noun

ADJ.

existing
Only children whose parents are existing savers may open an account.
| small
encouraging small savers to invest in UK companies

PREP.

~ with
savers with the United Bank

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های saver

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی saver به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی saver به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های saver سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های saver می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی