کالوکیشن های savages

کالوکیشن های Collocations with savages

همایند یا کالوکیشن های savages اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با savages می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای savages را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای savages شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savages در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های savages را راحت تر از خود کلمه تکی savages به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی savages توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه savages نمائید.

تمام کالوکیشن های savages به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

savage adj.

VERBS

be, look, seem, sound | become

ADV.

downright, really, very | increasingly
The war became increasingly savage.
| rather
a rather savage dog

مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های savages

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی savages به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی savages به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های savages سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های savages می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.

بازی یادگیری زبان انگلیسی