کالوکیشن های savager


کالوکیشن های Collocations with savager

همایند یا کالوکیشن های savager اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با savager می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای savager را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای savager شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه savager در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های savager را راحت تر از خود کلمه تکی savager به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی savager توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه savager نمائید.

تمام کالوکیشن های savager به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

savage adj.

VERBS

be, look, seem, sound | become

ADV.

downright, really, very | increasingly
The war became increasingly savage.
| rather
a rather savage dog


مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های savager

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی savager به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی savager به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های savager سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های savager می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.بازی یادگیری زبان انگلیسی