کالوکیشن های bacterial

کالوکیشن های Collocations with bacterial

همایند یا کالوکیشن های bacterial اشاره به زنجیره‌ ای از کلمات دارد که با bacterial می‌آیند که به احتمال زیاد، بارها با آن‌ها مواجه شده اید.

چرا زبان آموزان باید همایندهای زبان انگلیسی مثلا collocationهای bacterial را بیاموزند؟

با آموختن collocationهای bacterial شما قادر خواهید بود به شکلی صحیح و طبیعی از کلمه bacterial در زبان انگلیسی استفاده نمائید.

همچنبن، از آنجایی که در زبانشناسی و شیوه های تدریس زبان نیز ثابت شده است، در هنگام فراگیری یک زبان جدید مغز ما معنی و کاربرد ترکیب های bacterial را راحت تر از خود کلمه تکی bacterial به خاطر میسپارد.

در این خصوص حتماً شنیده اید که اساتید زبان بجای یادگیری معنی لغت انگلیسی bacterial توصیه می کنند، اقدام به یادگیری جمله انگلیسی با کلمه bacterial نمائید.

تمام کالوکیشن های bacterial به تفکیک نقش کلمه بصورت مفید و مختصر و گاها با ذکر مثال در ذیل برای شما گردآوری شده است.

bacteria noun

ADJ.

harmful | beneficial

VERB + BACTERIA

attack, destroy, fight, kill
Neither chilling nor freezing kills all bacteria.

PHRASES

a strain of bacteria


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
مزیت‌های یادگیری کالوکیشن‌های bacterial

کم نیستند کسانی که معتقدند زبان را در محیط بهتر می‌توان آموخت.

مثلاً بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی در محیطی با افراد انگلیسی زبان باشیم.

یکی از ویژگی‌های مهم حضور در محیطی با زبان مقصد، این است که ما از سمت یادگیری معنی bacterial به انگلیسی  و یا ترجمه و معنی bacterial به فارسی، به سمت یادگیری کالوکیشن‌های bacterial سوق داده می‌شویم.

اگر این فرض را بپذیرید، می‌توان گفت عادت به یادگیری کالوکیشن‌های bacterial می‌تواند ما را به فضای یادگیری در فرهنگ مقصد نزدیک‌تر کند.